brat ipoh :D

Latest News

lubang terdalam di muka bumi

1. Great Blue Hole di Belize
lubang terdalam di muka bumi
Great Blue Hole di Belize


Great Blue Hole di Belize
2. Burning Gates di Turkmenistan
lubang terdalam di muka bumi
Burning Gates di Turkmenistan


lubang terdalam di muka bumi


Burning Gates di Turkmenistan


3. Kimberley Big Hole di Afrika Selatan
Kimberley Big Hole di Afrika Selatan
lubang terdalam di muka bumi 
Kimberley Big Hole di Afrika Selatan
4. Lubang di Guatemala
lubang terdalam di muka bumi

Lubang di Guatemala

Lubang di Guatemala
lubang terdalam di muka bumi

 lubang terdalam di muka bumi
  • Open ID Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a comment

komentar anda...

Top